Nové sídlo a nový generálny sekretár F.I.V.A.

Kancelária F.I.V.A. je presťahovaná z Bruselu do Turína. Nová adresa kancelárie FIVA je: Villa Rey Strada Val San Martino Superiore 27B 10131 Torino Italia Kontaktné údaje na generálneho sekretára FIVA – Gian Mario Mollar sú: Mobile: +39 391 725 9962 E-mail: secretary@fiva.org Prezident FIVA Patrick Rollet odovzdáva kompetencie novému generálnemu sekretárovi.…

Čítaj viac

Čo je F.I.V.A.

Fédération Internationale des Véhicules Anciens  (F.I.V.A.) F.I.V.A. je medzinárodná federácia historických vozidiel založená 1. marca 1966. Je neziskovou celosvetovou organizáciou, tvoriacou medzinárodnú asociáciu národných klubov, klubových federácií, alebo národných asociácií, zakladaných v ktorejkoľvek krajine sveta a zaoberajúcich sa uchovávaním, užívaním a historickou dokumentáciou akéhokoľvek druhu, mechanicky poháňaných cestných vozidiel s historickým a technickým významom. Združuje…

Čítaj viac

F.I.V.A. – Definícia historického vozidla

Na Valnom Zhromaždení F.I.V.A. 2010 v Bruseli bola prijatá nová definícia historického vozidla a zvýšenie jeho veku.  Definícia HV znie: Historické vozidlo je mechanicky poháňané vozidlo, ktorého vek je minimálne 30 rokov, je v historicky korektnom stave a je v ňom udržiavané, ktoré nie je používané k dennému transportu, a…

Čítaj viac

Žiadosť o duplikát PHV

V prípade straty preukazu HV je možné požiadať o vydanie jeho duplikátu. Tu prinášame vzor žiadosti. Na stiahnutie Žiadosť o duplikát PHV.docx

Čítaj viac

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla. Na stiahnutie Metodika HTK.pdf

Čítaj viac

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami: Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.  Súčasťou…

Čítaj viac

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami: Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. Termín konania mimoriadnej (individuálnej)  HTK dohodne vlastník s…

Čítaj viac

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny. Pre ľahšiu orientáciu žiadateľa o priznanie štatútu historického vozidla v rôznych predpisoch a dokumentoch sme spracovali pomôcku, ktorá je na stiahnutie v sekcií “Na stiahnutie“.  

Čítaj viac