Výhodná ponuka poistenia historických vozidiel

Poisťovňa Generali pripravila v spolupráci so Združením zberateľov historických vozi- diel SR pre členov združenia výhodnú ponuku povinného zmluvného poistenia pre historické vozidlá za 1/12 bežnej ceny. Vaše historické vozidlo poistíme za výhodných podmienok. Na získanie poistenia stačí telefonicky kontaktovať ktorékoľvek firemné centrum poisťovne Generali a predložiť platný preukaz historického vozidla vydaný národným orgánom…

Čítaj viac

Termíny HTK – jeseň 2019

5.10.2019 – Západné Slovensko: STK-EK s.r.o., Mikovíniho 6, Trnava – od 08,00 hod. 5.10.2019 – Východné Slovensko: Retromotive s.r.o. Hraničná 2, Košice – od 08,00 hod. 12.10.2019 – Bratislava: Slovdekra s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47, Bratislava – Petržalka – od 08,00 hod. 12.10.2019 – Stredné Slovensko: STK-EK-KO s.r.o. Martin,…

Čítaj viac

Classic Car Colors – youngtimery, oldtimery, veterány a historické vozidlá

Glasurit – odborné znalosti na tému farieb a lakov od roku 1888 Odborné znalosti na tému farieb a lakov a história firmy Glasurit siaha až k začiatkom automobilu v roku 1888, v ktorom Berta Benz uskutočnila celosvetovo prvú diaľkovú jazdu s automobilom so spaľovacím motorom. Tým sa stal Glasurit výrobcom farieb a lakov s celosvetovo najdlhšou tradíciou. Firma…

Čítaj viac

Novinky v roku 2019

S príchodom nového roka súvisia aj nové plány a predsavzatia. Ich úspešná realizácia vyvoláva potrebu zmien a tak aj my zavádzame niekoľko noviniek, o ktorých Vás chceme týmto informovať.    Úpravy termínov HTK a podávania žiadostí Zásadne sa mení filozofia prípravy, vykonania a vyhlasovania výsledkov historicko-technických kontrol vozidiel (HTK), s čím súvisia aj zmeny niektorých termínov.…

Čítaj viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dôležitá informácia pre členov ZZHV SR V súvislosti s platnou legislatívou je potrebné, aby pri registrácii členov ZZHV SR každý člen v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyjadril svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu nie je možné vydanie členského preukazu ZZHV SR. Jeden podpísaný originál…

Čítaj viac

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZZHV SR 17. 2. 2018

POZVÁNKA Na základe Stanov ZZHV SR a rozhodnutia Rady zberateľov zvolávam Valné zhromaždenie ZZHV SR na sobotu 17.02.2018 o 11.00 hod. do kongresovej sály hotela HOLIDAY INN v Žiline, Športová ul. č. 2. Právnické osoby /kluby/ určia max. dvoch delegátov, ktorí budú zastupovať hlasovacie práva platiacich členov klubu. Fyzické osoby…

Čítaj viac

Novinky v roku 2018

Po schválení Radou zberateľov ZZHV SR zverejňujeme v rubrike “Historicko-technické kontroly vozidiel” nové aktuálne dokumenty. Sú to najmä nová žiadosť o HTK, nový cenník výkonov historicko-technickej komisie a tiež podrobný postup žiadateľa o HTK. Špeciálne zverejňujeme aj vyplnené vzory žiadostí o HTK pre automobil a pre motocykel. V novej rubrike…

Čítaj viac