Termíny HTK v roku 2019

Aktualizované termíny a miesta HTK v roku 2019 Pri podaní žiadosti o historicko-technickú kontrolu vozidla je možné rezervovať si dátum a miesto konania HTK nasledovne: 06.04.2019 – Bratislava –   Slovdekra s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47,  Bratislava – Petržalka, od 08.00 hod. 13.04.2019 – Trnava  – STK-EK s.r.o., Mikovíniho 6,  Trnava – od 08,00 hod. 13.04.2019 – Martin – STK-EK-KO…

Čítaj viac

Cenník poplatkov za HTK od 1.1.2019

Cenník výkonov historicko-technickej komisie ZZHV SR platný od 1.1.2019 Dňa 19.9.2018 na svojom zasadnutí Rada zberateľov ZZHV SR mimo iné prerokovala aj cenník výkonov a sadzobník náhrad nákladov historicko-technickej komisie. Cenník výkonov HTK vstupuje do platnosti dňom 1.1.2019. Na stiahnutie Cenník HTK od 1.1.2019.pdf

Čítaj viac

Výsledky HTK v roku 2018

Tu prinášame čiastkové výsledky HTK za rok 2018 Výsledky  HTK 2018 (výsledok v deň kontroly) V zátvorke je uvedený počet: automobily / motocykle / traktory / prívesy HTK riadna – Bratislava, 7.4.2018 Počet prihlásených vozidiel: 37 (25/12/0) Na HTK sa nedostavili: 1 (1/0/0) Počet kontrolovaných vozidiel: 36 (24/12/0) Preukaz HV vydaný: 13…

Čítaj viac

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla. Na stiahnutie Metodika HTK.pdf

Čítaj viac

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami: Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.  Súčasťou…

Čítaj viac

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami: Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. Termín konania mimoriadnej (individuálnej)  HTK dohodne vlastník s…

Čítaj viac

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny. Pre ľahšiu orientáciu žiadateľa o priznanie štatútu historického vozidla v rôznych predpisoch a dokumentoch sme spracovali pomôcku, ktorá je tu na stiahnutie. Na stiahnutie Zaradenie HV podľa FIVA.pdf

Čítaj viac

Žiadosť o historicko-technickú kontrolu

Formulár žiadosti o HTK platný pre jarné termíny v roku 2019. Elektronický formulár bude k dispozícii až po ukončení testovania a skúšobnej prevádzky.  V súčasnosti prebieha testovanie novej elektronickej žiadosti o HTK, ktorej formulár bude možné vyplniť na administračnom portáli. Po vyplnení žiadosti ju žiadateľ elektronicky aj s prílohami odošle ZZHV SR, sekretár…

Čítaj viac

Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla

  Ako postupovať: Z dôvodu zavedenia nového obsahu a tlačiva žiadosti o HTK je potrebné, aby si každý žiadateľ ešte pred podaním žiadosti osvojil tento “Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla” a HTK absolvoval podľa týchto zásad. Celý postup nájdete v časti na stiahnutie.   Súčasne platný postup žiadateľa pre…

Čítaj viac