Oznam pre žiadateľov o HTK

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii v SR je pravdepodobné, že plánované jarné termíny HTK budú presunuté na neurčito. Vo veci bude rozhodnuté po 29. marci 2020 na základe opatrení prijatých vládou SR, o výsledku budeme žiadateľov informovať.

Čítaj viac

Príjem žiadostí o HTK na jarné termíny bol ukončený 28.2.2020

V súčasnej dobe prebieha administrácia žiadostí a príprava dokladov na vykonanie kontrol. V prípade žiadosti o mimoriadnu (individuálnu) HTK je možné so súhlasom riaditeľa Historicko-technickej komisie jej vykonanie v mimoriadnom termíne. Žiadosť o mimoriadnu HTK je možné podať u výkonného sekretára ZZHV SR na radazzhv@gmail.com Podanie žiadostí o HTK na…

Čítaj viac

Termíny HTK pre jar 2020

Pri podaní žiadosti o historicko-technickú kontrolu vozidla (HTK) v roku 2020 je možné rezervovať si dátum a miesto konania HTK nasledovne: Bratislava:  04. 04. 2020 SLOVDEKRA s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47,  Bratislava – Petržalka – od 08,00 hod. Západné Slovensko: 04. 04. 2020 STK ROBSON s.r.o.,  Dlhá 106,  Nitra…

Čítaj viac

Termíny HTK – jeseň 2019

5.10.2019 – Západné Slovensko: STK-EK s.r.o., Mikovíniho 6, Trnava – od 08,00 hod. 5.10.2019 – Východné Slovensko: Retromotive s.r.o. Hraničná 2, Košice – od 08,00 hod. 12.10.2019 – Bratislava: Slovdekra s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47, Bratislava – Petržalka – od 08,00 hod. 12.10.2019 – Stredné Slovensko: STK-EK-KO s.r.o. Martin,…

Čítaj viac

Metodika HTK

Tu prinášame aktualizovanú metodiku historicko-technickej kontroly vozidla. Na stiahnutie Metodika HTK.pdf

Čítaj viac

Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami: Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.  Súčasťou…

Čítaj viac

Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami: Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR. Termín konania mimoriadnej (individuálnej)  HTK dohodne vlastník s…

Čítaj viac

Zaradenie historického vozidla podľa F.I.V.A.

V zmysle medzinárodných technických kódexov F.I.V.A. sa historické vozidlo zaraďuje do triedy, typu a skupiny. Pre ľahšiu orientáciu žiadateľa o priznanie štatútu historického vozidla v rôznych predpisoch a dokumentoch sme spracovali pomôcku, ktorá je na stiahnutie v sekcií “Na stiahnutie“.  

Čítaj viac

TK zvláštna pred vykonaním HTK

Vážení žiadatelia o HTK, proces historicko-technickej kontroly urýchlite a prácu komisie HTK uľahčíte ak so svojím historickým vozidlom absolvujete v termíne pred HTK aj zvláštnu technickú kontrolu HV / bez emisnej kontroly! / na ktorejkoľvek STK v SR podľa Metodického pokynu MDVaRR SR č. 53/2016, účinného od 1.11.2016. V prípade…

Čítaj viac