Výhodná ponuka poistenia historických vozidiel

Poisťovňa Generali pripravila v spolupráci so Združením zberateľov historických vozi- diel SR pre členov združenia výhodnú ponuku povinného zmluvného poistenia pre historické vozidlá za 1/12 bežnej ceny. Vaše historické vozidlo poistíme za výhodných podmienok. Na získanie poistenia stačí telefonicky kontaktovať ktorékoľvek firemné centrum poisťovne Generali a predložiť platný preukaz historického vozidla vydaný národným orgánom…

Čítaj viac

Historické vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách

Historické vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Časť I V slovenskej legislatíve sa pojem historického vozidla vyskytuje dosť zriedkavo a podmienky jeho používania v premávke na pozemných komunikáciách bývajú veľmi ojedinelo publikované. V tomto príspevku sa pokúsim nájsť súvislosť medzi niektorými legislatívnymi pravidlami , ktoré možno uplatňovať v prípade, že sa rozhodneme stať účastníkom cestnej premávky…

Čítaj viac

Veteran a Eznamka alebo ako z veteránom na diaľnicu

Od roku 1.2.2016 musia mať všetky vozidlá ktoré chcú použiť diaľničnú sieť na Slovensku registráciu nahradzujúcu papierovú nálepku – Eznámku. Ako ju získať a čo s prípojnými vozidlami to je obecne známe, ale ako je na tom historické vozidlo? Podľa §7 ods.l zák.č. 488/13 Z.z. je historické vozidlo oslobodené od…

Čítaj viac