Zasadnutie rady 13.12.2018

Dňa 13. decembra 2018 sa členovia rady,  dozornej rady a komisári historicko-technickej komisie ZZHV SR zišli u výkonného sekretára združenia a prerokovali: – príprava a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia ZZHV SR, – príprava podkladov pre uzatvorenie hospodárenia združenia, – príprava podkladov pre správy riaditeľov komisií, – schválenie spolupráce so spoločnosťou Glasurit, – podanie návrhu…

Čítaj viac

Zasadnutie rady 19.9.2018

Dňa 19. septembra 2018 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala: – príprava a organizačné zabezpečenie HTK v jesenných termínoch, – materiálne zabezpečenie pre vykonávanie HTK, – doplnenie historicko-technickej komisie, – schválenie a vymenovanie nových komisárov Htk, – úprava termínov podávania žiadostí o HTK od 1.1.2019, –…

Čítaj viac

Zasadnutie rady 12.6.2018

Dňa 12. júna 2018  Rada prerokovala: – vyhodnotenie jarných termínov HTK, – zdokonalenie a úprava systému evidencie HV, – spracovanie postupu pri schvaľovaní historických vozidiel pre ministerstvo dopravy, – spracovanie príručky pre žiadateľa o HTK, – odvolanie proti rozhodnutiu historicko-technickej komisie, – spolupráca ZZHV SR so spoločnosťou Glasurit, – prevzatie záštity…

Čítaj viac

Zasadnutie rady 1.3.2018

Dňa 1. marca 2018  Rada prerokovala: – vyhodnotenie Valného zhromaždenia ZZHV SR – zabezpečenie splnenia úloh z valného zhromaždenia – úprava štatútu historicko-technickej komisie – jednotný postup pri schvaľovaní historického vozidla – úprava metodiky vykonávania HTK – spresnenie možnosti odvolania sa voči rozhodnutiu komisie pri HTK – pracovné stretnutie historicko-technickej komisie –…

Čítaj viac

Zasadnutie rady 11.1.2018

Dňa 11. januára 2018 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala: príprava valného zhromaždenia ZZHV SR personálne zmeny Valné zhromaždenie sa bude konať 17.2.2018 o 11.00 hod. v hoteli Holiday Inn Žilina. Predpokladaný počet zúčastnených delegátov – 130 Počet pozvaných hostí – 5 Riaditeľ HTK Ing.…

Čítaj viac

Zasadnutie rady 13.09.2017

Dňa 13.septembra 2017 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala: zmeny v zákone č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách pripomienkové konanie k novele zákona č. 725/2004 Z.z. navrhovanej od 1.1.2018 doplnenie a spresnenie žiadosti o testovanie historického vozidla sumarizácia a…

Čítaj viac

Zasadnutie rady 12.04.2017

Dňa 12. apríla 2017 Rada ZZHV SR prerokovala: registratúra združenia sumarizácia žiadostí o vykonanie HTK pre HV zabezpečenie výkonu HTK v jarných termínoch zabezpečenie dokumentácie pre kontroly HV rozdelenie úloh pre členov rady a komisárov HTK

Čítaj viac

Zasadnutie rady SR 28.3.2017

Dňa 28. marca 2017 Rada prerokovala: aktuálna situácia v Združení informácie o preberaní kompetencií spracovanie podpisových vzorov a doručenie kompetentným štátnym orgánom spresnenie zoznamu klubov a počtu členov Združenia výroba a distribúcia členských preukazov tlač preukazov HV aktualizácia cenníka výkonov možnosť vykonania TK zvláštnej spresnenie termínov HTK úprava metodiky vykonávania…

Čítaj viac

Zasadnutie rady 28.2.2017

Dňa 28. februára 2017 Rada prerokovala: aktuálna situácia v Združení voľba a menovanie viceprezidentov Združenia voľba a menovanie riaditeľov odborných komisií Združenia prevzatie kompetencií vedenie účtovníctva stav financií aktualizácia cenníka výkonov možnosť vykonania TK zvláštnej zriadenie pracoviska výkonného sekretára združenia aktualizácia internetovej stránky

Čítaj viac