Čo je F.I.V.A.

Fédération Internationale des Véhicules Anciens  (F.I.V.A.)

F.I.V.A. je medzinárodná federácia historických vozidiel založená 1. marca 1966. Je neziskovou celosvetovou organizáciou, tvoriacou medzinárodnú asociáciu národných klubov, klubových federácií, alebo národných asociácií, zakladaných v ktorejkoľvek krajine sveta a zaoberajúcich sa uchovávaním, užívaním a historickou dokumentáciou akéhokoľvek druhu, mechanicky poháňaných cestných vozidiel s historickým a technickým významom. Združuje približne dva milióny členov zo šesťdesiatich krajín na celom svete.
V rámci svojej činnosti sa F.I.V.A. zdržuje akejkoľvek rasovej, politickej či náboženskej diskriminácie a s ňou súvisiacich akcií.
Registrovaným sídlom F.I.V.A. je:
Automobile Club de France, 8 Place de la Concorde, F-75008 Paris.
F.I.V.A. sa vo svojej činnosti riadi zákonom krajiny, v ktorej sa nachádza jej registrované sídlo. Úradným jazykom F.I.V.A. je angličtina a francúzština.
Národným orgánom F.I.V.A. v Slovenskej republike je:
Združenie zberateľov historických vozidiel SR.
Oficiálna internetová stránka  F.I.V.A. je: