Ďakovný list prezidenta FIVA organizátorom FIVA WORLD RALLYE

Preklad znenia ďakovného listu prezidenta FIVA (p. Patricka Rolleta) organizátorom FIVA WORLD RALLYE v Piešťanoch. 
Pozdravujem všetkých,
práve som sa vrátil do Francúzska, potom, čo som strávil naozaj nádherný čas na Slovensku.
Moja žena a ja sme neočakávali takú hostinu a bezchybnú organizáciu, obrovské množstvo vozidiel, skutočne medzinárodnu skupinu nadšencov, veľkú verejnú (a politickú) viditeľnosť, krásnych a zaujímavých miest, veľmi dobré jedlo, komfortný hotel, obrovskú pozornosť k detailu a očakávajú, predovšetkým špecializované, motivovaných a kompetentné interclubs tím.
Nikdy predtým som nebol svedkom priateľského pozdravu od vintage prúdových lietadiel ani také veľkolepý ohňostroj!
Generálny výbor FIVA sa pripájají k mojej gratulácií za tak veľké a úspešné úsilie.
Sprostredkujte toto poďakovanie všetkým členom tímu vrátane tých, ktorí nie sú v centre pozornosti, ale ktorých práca je tak zásadná.
Verím, že budete čoskoro posielať nášmu FIVA webmastrovi – Jos Theuns (web.master@fiva.org)  vaše pekné výbery obrázkov a videí, aby FIVA svet mohol ťažiť z tohto závažného príspevku k ochrane, uchovaniu a propagácie historických vozidiel.
Veľmi tešíme sa na stretnutie v Paríži najbližší novomber. S istou úzkosťou, v skutočnosti: ste dramaticky zvýšili štandardy!
S pozdravom
Patrick Rollet
ANGLICKÉ ZNENIE ĎAKOVNÉHO LISTU
Dear All,

Just back to France, after a really wonderful time in Slovakia.

My wife and I did not expect such a feast with impeccable organisation, huge variety of cars, truly international group of enthusiasts, great public (and political) visibility, beautiful and interesting venues, very nice food, comfortable hotel, huge attention to details and, above all, a dedicated, motivated and competent interclubs team.

Never before had I witnessed a friendly salute by a vintage jet aircraft nor such spectacular fireworks!

FIVA’s General Committee joins me to congratulate you all for such a big and successful effort.
Do convey these thanks to all the team members, including the ones who are not in the limelight but whose work is so essential.

II trust that you will soon send to Jos Theuns, our FIVA webmaster (web.master@fiva.org), a nice selection of pictures and videos so that the FIVA world can benefit from this serious contribution to the protection, the preservation and the promotion of historic vehicles.

Very much looking forward to seeing you in Paris next November. With some anxiety, actually: you have spectacularly raised the standards!

Avec mon meilleur souvenir

Patrick Rollet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *