FIVA predstavila výsledky prieskumu o historických vozidlách

Dňa 14. októbra, FIVA, globálna organizácia pre historické vozidlá, predstavila hlavné výsledky svojhonajväčšieho výskumného projektu o historických vozidlách členom Európskeho parlamentu a zástupcom Európskej komisie a Rady a ktoré znamenalo opätovné založenie Európskeho parlamentu pre historické vozidlá Vehicle Group Bernd Lange MEP pre obdobie 2014-2019 . Výskum bol vykonaný v roku 2014 a zhromaždili sa dáta od 20.000 majitelov historických vozidiel, 1.500 klubov a 1000 podnikov z 15 členských štátoch EÚ. Výskum ukázal, že záujem o historické vozidlá a akcie stále narastá, ale kluby musia čeliť výzvam vytvoreným “substitúciou” od sociálnych médií a rastúce problémy pri hľadaní kandidátov pre náhradu členov rady, zatiaľ čo špecializované firmy, ktoré sa obávajú nedostatku kvalifikovaných pracovných síl pre ich podnikanie v budúcnosti. Výskum v porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami ukazujú, že použitie historického vozidla je obmedzené, selektívne, a neslúži ako každodenný dopravný prostriedok. Takmer 60% z historických vozidiel jazdí menej ako 1000 km za rok, ešte vyššie percento je u historických motocyklov a historických úžitkových vozidiel. Výskum ukázal, že majitelia ročne utratia okolo € 3800 na rekonštrukciu, nákup dielov a príslušenstva, údržba a opravy, a za predpokladu, veľmi konzervatívny odhad hodnoty firiem obsluhujúci prevádzku historických vozidiel na 5,5 miliardy € ročne, ktoré poskytujú 100.000 až 140.000 pracovných miest. Avšak, podniky majú prevažne problémy kontinuity .. FIVA sa teda usiluje o podporu z EÚ učebných a vzdelávacích programov pre rozvoj zručností a vytváranie nových pracovných miest.

Výskum ďalej ukázal, že 57% z historických klubov vozidiel organizujú alebo sa zúčastňujú cezhraničných viacdňových akcií. Tieto udalosti významne prispievajú k európskemu sektoru cestovného ruchu, čo má za následok najmenej 2000 ďalších pracovných miest. Zaujímavé tiež je, že 44% klubov prispieva charitatívnym organizáciám, napríklad v podobe turné postihnutých alebo vážne chorých ľudí.

V ďalších nadchádzajúcich mesiacoch FIVA zverejní ďalšie výsledky prieskumu, okrem hlavných zistení uvedených 14. októbra. “FédérationInternationale des VéhiculesAnciens” (FIVA) bola založená v roku 1966 a zastupuje viac ako 85 členských organizácií vo viac ako 60 krajinách po celom svete, čo predstavuje viac ako 1,5 milióna majiteľov historických vozidiel, u vozidiel všetkých kategórií: osobné automobily, závodné autá, motocykle, mopedy a skútre, obchodné a vojenské vozidlá, autobusy, traktory a ďalšie FIVA definuje historické vozidlo, ako je mechanicky poháňané cestné vozidlo: čo je najmenej 30 rokov staré; ktoré je zachované a udržiavané v stave zodpovedajúcom historickému stavu; ktorý nie je používaný ako prostriedok dennej dopravy; a je teda súčasťou nášho technického a kultúrneho dedičstva.

Na prieskume sa podielali národné členske organizácie FIVA z EU z týchto štátov: Rakúsko, Dánsko, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Španielsko, kvaka, a Veľká Británia.
Prieskumy boli realizované v spolupráci s: spoločnosť pre výskum trhu GfK, Delft University of Technology a Fontys Univerzite aplikovaných vied.

Spracoval: Ing.Môcik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *