Historické vozidlá na diaľnici

Aktuálnu informáciu na túto tému nájdete tu:

Historické vozidlá na diaľnici

V roku 2015 uviedla SR do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných poplatkov za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných poplatkov znamenala aj zmenu formy diaľničných známok. Diaľničné nálepky boli nahradené diaľničnými známkami v elektronickej podobe a je obecne známe ako túto známku získať pre bežné vozidlo. Pre historické vozidlá však platia určité špecifiká.

Podľa zákona č. 488/2013 Z. z. je historické vozidlo oslobodené od poplatku za užívanie diaľnic, môže ich teda používať po celý rok bez poplatku. Aby sa majitelia historických vozidiel pri použití diaľnice vyhli problémom, je potrebné postupovať podľa informácií na: https://www.eznamka.sk/selfcare/home/#text-Vehicles1v časti „Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky”.

Tlačivá na podanie žiadosti sú uvedené v časti Zákaznícke služby, Materiály na stiahnutie. Tlačivo žiadosti pre historické vozidlo síce špecifikované nie je, ale ako vzor sme použili tlačivo Žiadosť o oslobodenie postup – ŤZP, ktorú sme upravili a takto upravenú „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre vlastníka historického vozidla” zverejňujeme ako prílohu tohto dokumentu.

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu Preukazu historického vozidla, resp.  kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla časť II. (veľký technický preukaz), ak bolo vydané.

Žiadosť sa posiela poštou, ale je možné doručiť ju aj osobne.

Zoznam  vybratých miest na doručenie žiadosti sa nachádza na vyššie uvedenej adrese https://www.eznamka.sk/selfcare/home/#text-Vehicles1.

Po podaní žiadosti prevádzkovateľ Eznámky informuje žiadateľa o tom, že historické vozidlo s evidenčným číslom uvedeným v žiadosti bolo zaradené do zoznamu vozidiel oslobodených od poplatkov.

Podobne ako u iných vozidiel toto potvrdenie netreba mať počas jazdy u seba, systém oslobodenie vyhodnotí elektronicky.

Ak nemáte istotu, že oslobodenie vozidla je platné, pokúste sa na stránke prevádzkovateľa Eznámky diaľničnú známku kúpiť. Po zadaní evidenčného čísla a bezpečnostného kódu vám aplikácia oznámi, že vozidlo je od úhrady diaľničnej známky oslobodené.

Tu uvádzame vybrané obchodné miesta pre príjem žiadostí:

Bratislavský kraj:  ČESMAD  Studená 5, 821 04 Bratislava

Trnavský kraj: ČESMAD Nitrianska 5, 917 54 Trnava

Trenčiansky kraj:  ČESMAD  Bratislavská 36, 911 74 Trenčín

Nitriansky kraj:  ČESMAD  Bratislavská 3, 950 47 Nitra

Žilinský kraj:  ČESMAD  Kragujevská 9,  010 65 Žilina

Banskobystrický kraj:  ČESMAD  Zvolenská 14, 974 05 Banská Bystrica

Prešovský kraj:  ČESMAD  Jilemnického 4, 080 69 Prešov

Košický kraj:  ČESMAD  Rastislavova 106, 042 01 Košice

Vo všetkých uvedených miestach sú otváracie hodiny  Po-Pia:   08,00-16,00 hod.

Na stiahnutie

Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic