Informácia o valnom zhromaždení FIVA v Budapešti

Od 6-8.11.2014 sa v Maďarsku v Budapešti v krasnej historickej stavbe z roku 1918 konalo valné zhromaždenie FIVA za učasti delegatov z celého sveta. Usporiadateľom bol maďarský klub MAVAMSZ,ktorý perfektne zvládol organizáciu a zabezpečil program pre účastníkov zhromaždenia.

V dňoch 6.a7.11.2014 bolo na programe rokovanie jednotlivých komisii. Z rokovaní niekolko zaujímavých bodov komisii možem uviesť

Komisia legislatívna:

V Europskom parlamente sa vďaka lobovaniu FIVA medzi poslancami podarilo presadiť mnoho legislatívnych zmien, ktore boli zaparcované do nariadení Europskeho parlamenku, Rady Europy a Europskej komisie.Podarilo sa zjednotiť definiciu historickeho vozidla pre členské štáty EU.

V tejto komisii boli prezentované výsledky celoeuropskeho prieskumu pre historické vozidlá/ výsledky su zverejnené v predchádzajucich prispevkoch/ pričom bol kladený dôraz na vyuitie tohoto prieskumu pri legislativnych opatreniach EU.

Technická komisia

Bol predložený nový Technický kodex 2015, ktorý predložil predseda komisie Mark Gessler (USA/.V návrhu su podrobnejšie špecifikácie napr.ako určiť dobu kedy bola robená úprava na vozidle a pod.Tiež bol prdnesený návrh aby FIVA ID Card karta vozidla bola viazaná na vozidlo a nie na majitela a aby pri testáciach sa zapisoval len nový majitel. K celej problematike technickej komisie prebiehala burlivá diskusia.

Kulturna komisia

Predseda komisie Thomas Kohler (CH /sa vzdal funkcie, lebo sa chce venovať publikačnej a badateľskej činnosti. Nakoľko sa blíži 50 výročie založenia FIVA bol poverený prípravou publikácie k tomuto výročiu

Komisia uitkových vozidiel a vojenskej techniky

Predseda komisie Renato Pujatti (I) prezentoval doplnenu studiu pozitivneho prínosu vynálezov , ktore boli použite vo vojenských vozidlach a dnes sa využívaju v civilnom sektore a automobilovom priemysle.Taktiež informoval o účasti FIVA na oslavách 70. výročía spojeneckého vylodenia v Normandii ,Oslavy boli júni 2014.

Motocyklová komisia

V komisii boli prezentované akcie v roku 2014, hlavne svetová motocyklová rallye 2014 vo Švajčiarsku a „motocyklový týžden“, ktorý bol l v 12 štatoch včetne USA, Kanady a Českej Republiky .V roku 2015 bude svetová motocyklová rallye v horách Andory.

Športová komisia

Predložila kalendár podujatí na roky 2015  a 2016. Je potešujúce, ža v roku 2016 bude svetová automobilová Rallye na Slovensku v Piešťanoch v rámci akcie Cocours

elegance.7.6.2016

Svetová automobilová rallye v roku 2015 bude vo Svajčiarsku. Len pre zaujímavosť registračný poplatok s ubytovaním je 5500,-Chf.

Svetová motocyklová Rallye bude v roku 2016 v Čechách v Dvore Králové.23.6.2016

Svetová automobilová rallye v roku 2017 bude v Polsku 11.7.2017

Svetová motocyklová rallye v roku 2017 bude v Madarsku.

 

V rámci dalšieho dňa predniesol Vice prezident kulturnej komisie FIVA  pan Alfieri MASERATI, člen organizacie ASI z Talianska historiu rodinnej firmy Maserati.Táto prednáška zaujala všetkých účastníkov zhromaždenia.

8.11.2014 v sobotu viedol rokovanie  prezident FIVA pan Patric Rollet z Francie

Prezident predložil viziu pre budúcnosť FIVA. Okrem iného navrhol zriadiť platenú funkciu sekretára,zjednotiť sídlo FIVA,Upraviť logo FIVA, a dalšie návrhy. Pre rok 2015 bude zhromadenie v Polskom Krakove.

 

Spracoval: Ing.Môcik

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *