KHV H O L Í Č – SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

So zármutkom Vám oznamujem, že nás navždy opustil náš dlhoročný člen pán Dušan S P R U Š A N S K Ý vo veku 51 rokov. Posledná rozlúčka bude v piatok 3.marca 2017 o 11,oo hod. v Dome smútku v Holíči.