KHV HOLÍČ – Slávnostné koncoročné posedenie 2018. (1).

Členovia KHV Holíč sa stretli dňa 28.12.2018 v reštaurácii WÝWAR Holíč na slávnostnom koncoročnom posedení. Predseda klubu Ing. Peter HARSKÝ za prítomnosti hostí: Primátor PhDr. Zdenko ČAMBAL, p. Caletka, za obec Petrová Ves p. Miroslav POCHYLÝ, z družobných klubov: Lozorno: pp. Ján HARAMIA, Jozef HOOS, za Uherské Hradište: pp. Trúsik, Kuřina, Pavelka, zhodnotil akcie a činnosť KHV Holíč za rok 2018. Zároveň prevzal od p. primátora pamätnú medailu venovanú klubu od 15. násobného majstra sveta AGOSTINIHO.