KHV Holíč – slávnostné koncoročne posedenie 2019. (2).

Po slávnostnom príhovore primátora mesta Holíč Phdr. Zdenka ČAMBALA bola vrelá diskusia o činnosti v roku 2018.