Menované orgány ZZHV SR

Na zasadnutí rady zberateľov ZZHV SR dňa 28.2.2017 prebehlo  menovanie viceprezidentov a riaditeľov odborných komisií ZZHV SR.

Na zasadnutiach rady 11.1.2018 a 19.9.2018 došlo k úpravám a súčasné zloženie je nasledovné:

1. viceprezident ZZHV SR: 

p.Vladimír Botta

2. viceprezident ZZHV SR: 

Ing. Andrej Hrehovčík

Historicko-technická komisia ZZHV SR: 

riaditeľ komisie:     Mgr. Miroslav Dolník    midolnik@azet.sk

vedúci regionálnej sekcie Htk pre:
Bratislava:                  Ing. Vladimír Koštial
Západné Slovensko:    p. Vladimír Botta
Stredné Slovensko:      Mgr. Miroslav Dolník
Východné Slovensko:  Ing. Andrej Hrehovčík

Hospodár ZZHV SR:   

Ing. Mikuláš Ivaško

Komisia úžitkových, historických vojenských a špeciálnych vozidiel

riaditeľ komisie: Ing. Mikuláš Ivaško

Komisia pre legislatívu:

riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik

Komisia pre zahraničné vzťahy:

riaditeľ komisie: Ing. Juraj Porázik                

Komisia pre marketing a styk s verejnosťou:

riaditeľ komisie:  Ing. Andrej Hrehovčík

vedúci sekcie pre styk s verejnosťou:  p. Marek Môcik

vedúci sekcie pre prácu s mládežou:  Bc. Zdenko Metzker

Výkonný sekretár ZZHV SR:  

Ing. Milan Zigo  sekretar.zzhv@gmail.com       radazzhv@gmail.com

 

Na stiahnutie

1 Porázik.jpg
2 Botta.jpg
3 Hrehovčík.jpg
4 Ivaško.jpg
5 Dolník.jpg