TLAČIVÁ DRUH  
ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU IDENTITY F.I.V.A. word STIAHNUŤ
Technický kódex FIVA 2015 pdf STIAHNUŤ
Mezinárodní technický kodex FIVA 2010 pdf STIAHNUŤ
TURÍNSKA CHARTA pdf STIAHNUŤ
Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu historického vozidla word STIAHNUŤ
ŽIADOSŤ O HISTORICKO-TECHNICKÚ KONTROLU VOZIDLA word STIAHNUŤ
ŽIADOSŤ O HISTORICKO-TECHNICKÚ KONTROLU VOZIDLA - vzor Moto pdf STIAHNUŤ
ŽIADOSŤ O HISTORICKO-TECHNICKÚ KONTROLU VOZIDLA - vzor Auto pdf STIAHNUŤ
Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla pdf STIAHNUŤ
CENNÍK VÝKONOV HISTORICKO-TECHNICKEJ KOMISIE ZZHV SR platný od 1. 1. 2019 pdf STIAHNUŤ
Zápis z historicko-technickej kontroly vozidla pdf STIAHNUŤ
METODIKA HISTORICKO-TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDLA pdf STIAHNUŤ
ZARADENIE HISTORICKÉHO VOZIDLA PODĽA F.I.V.A. pdf STIAHNUŤ
Súhlas dotknutej osoby pre ZZHV SR word STIAHNUŤ
Stanovy ZZHV SR schválené na Valnom zhromaždení v Galante pdf STIAHNUŤ
P R I H L Á Š K A za člena ZZHV SR word STIAHNUŤ
P R I H L Á Š K A za samostatného člena ZZHV SR word STIAHNUŤ
Evidencia historických vozidiel v SR 2017 pdf STIAHNUŤ
TEČ so ZEČ pre HV word STIAHNUŤ
Historické vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách word STIAHNUŤ
Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic word STIAHNUŤ
Žiadosť o zmenu vlastníka HV word STIAHNUŤ
Postup pri odhlásení vozidla pdf STIAHNUŤ
Žiadosť na trvalé odhlásenie vozidla word STIAHNUŤ
Čestné vyhlásenie pri vyradení word STIAHNUŤ
Žiadosť o HTK word STIAHNUŤ
Žiadosť o HTK - vzor auto pdf STIAHNUŤ
Žiadosť o HTK - vzor moto pdf STIAHNUŤ
Postup žiadateľa o HTK pdf STIAHNUŤ
Met. pokyn MDVaRR č. 53-20016 pre TK zvl. pdf STIAHNUŤ
Cenník HTK od 1.1.2018 pdf STIAHNUŤ
Sadzobník náhrad HTH jpg STIAHNUŤ
Zápis z HTK pdf STIAHNUŤ