TLAČIVÁDRUH 
ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU IDENTITY F.I.V.A.wordSTIAHNUŤ
Technický kódex FIVA 2015pdfSTIAHNUŤ
Mezinárodní technický kodex FIVA 2010pdfSTIAHNUŤ
TURÍNSKA CHARTApdfSTIAHNUŤ
Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu historického vozidlawordSTIAHNUŤ
CENNÍK VÝKONOV HISTORICKO-TECHNICKEJ KOMISIE ZZHV SR platný od 1. 7. 2019pdfSTIAHNUŤ
METODIKA HISTORICKO-TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDLApdfSTIAHNUŤ
ZARADENIE HISTORICKÉHO VOZIDLA PODĽA F.I.V.A.pdfSTIAHNUŤ
Súhlas dotknutej osoby pre ZZHV SRwordSTIAHNUŤ
Stanovy ZZHV SR schválené na Valnom zhromaždení v GalantepdfSTIAHNUŤ
P R I H L Á Š K A za člena ZZHV SRwordSTIAHNUŤ
P R I H L Á Š K A za samostatného člena ZZHV SRwordSTIAHNUŤ
Evidencia historických vozidiel v SR 2017pdfSTIAHNUŤ
TEČ so ZEČ pre HVwordSTIAHNUŤ
Historické vozidlo v premávke na pozemných komunikáciáchwordSTIAHNUŤ
Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnicwordSTIAHNUŤ
Žiadosť o zmenu vlastníka HVwordSTIAHNUŤ
Postup pri odhlásení vozidlapdfSTIAHNUŤ
Žiadosť na trvalé odhlásenie vozidlawordSTIAHNUŤ
Čestné vyhlásenie pri vyradeníwordSTIAHNUŤ
Met. pokyn MDVaRR č. 53-20016 pre TK zvl.pdfSTIAHNUŤ
Sadzobník náhrad HTHjpgSTIAHNUŤ
Postup pri zistení zneužitia PHV a ZEČwordSTIAHNUŤ
Kritéria hodnotenia historických vozidielwordSTIAHNUŤ
Zásady pre vykonanie klubovej HTKwordSTIAHNUŤ