Nové sídlo a nový generálny sekretár F.I.V.A.

Kancelária F.I.V.A. je presťahovaná z Bruselu do Turína.

Nová adresa kancelárie FIVA je:

Villa Rey

Strada Val San Martino Superiore 27B

10131 Torino

Italia

Kontaktné údaje na generálneho sekretára FIVA – Gian Mario Mollar sú:

Mobile: +39 391 725 9962

E-mail: secretary@fiva.org

Prezident FIVA Patrick Rollet odovzdáva kompetencie novému generálnemu sekretárovi.

V prílohe na stiahnutie “FIVA has moved” zverejňujeme zmenu sídla FIVA v originálnom podaní aj s prekladom.

Na stiahnutie

FIVA has moved.pdf
FIVA – odovzd. loga.png
F.I.V.A..png