Novinky v roku 2018

Po schválení Radou zberateľov ZZHV SR zverejňujeme v rubrike “Historicko-technické kontroly vozidiel” nové aktuálne dokumenty. Sú to najmä nová žiadosť o HTK, nový cenník výkonov historicko-technickej komisie a tiež podrobný postup žiadateľa o HTK. Špeciálne zverejňujeme aj vyplnené vzory žiadostí o HTK pre automobil a pre motocykel.

V novej rubrike “Evidencia a prevádzka historických vozidiel” uvádzame počty HV evidovaných v SR, postup pri zmene vlastníka historického vozidla, zverejňujeme informácie o premávke historických vozidiel na pozemných komunikáciách a tiež materiál o oslobodení od poplatkov za používanie diaľnic pre historické vozidlá. Zároveň sme sem zaradili aj postup pri trvalom odhlásení vozidla z evidencie PZ SR.

Doplnili sme informácie z prostredia F.I.V.A. a priebežne aktualizujeme kalendár podujatí na Slovenku a v zahraničí.

Veríme, že tieto informácie Vám pomôžu pri orientovaní sa v záležitostiach, ktoré Vás zaujímajú.