Classic Car Colors – youngtimery, oldtimery, veterány a historické vozidlá

Glasurit – odborné znalosti na tému farieb a lakov od roku 1888 Odborné znalosti na tému farieb a lakov a história firmy Glasurit siaha až k začiatkom automobilu v roku 1888, v ktorom Berta Benz uskutočnila celosvetovo prvú diaľkovú jazdu s automobilom so spaľovacím motorom. Tým sa stal Glasurit výrobcom farieb a lakov s celosvetovo najdlhšou tradíciou. Firma…

Čítaj viac

Prezidenti ZZHV SR v histórii združenia

V histórii ZZHV SR sa vo funkcii prezidenta vystriedalo viacero osobností. Tu prinášame ich prehľad. Ing. Konstantin NIKITIN – zakladajúci člen ZZHV SR a prezident v rokoch 1990 – 2000 Ing. Valentín ZBYŇOVSKÝ – prezident ZZHV SR v rokoch 2000 – 2003 Ing. Martin TOMČÍK – prezident ZZHV SR v…

Čítaj viac

Volené orgány ZZHV SR

Na valnom zhromaždení ZZHV SR dňa 25.2.2017  prebehla voľba prezidenta, členov rady zberateľov a členov dozornej rady združenia.  Aktuálne obsadenie vedenia Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky je nasledovné: Prezident a štatutárny orgán ZZHV SR:  Ing. Juraj Porázik kontakt: porazik.juraj@gmail.com Rada zberateľov ZZHV SR:  Vladimír Botta,   Mgr. Miroslav Dolník, Ing. Ivan Ďuranna, …

Čítaj viac

Menované orgány ZZHV SR

Na zasadnutí rady zberateľov ZZHV SR dňa 28.2.2017 prebehlo  menovanie viceprezidentov a riaditeľov odborných komisií ZZHV SR. Na zasadnutiach rady 11.1.2018 a 19.9.2018 došlo k úpravám a súčasné zloženie je nasledovné: 1. viceprezident ZZHV SR:  p.Vladimír Botta 2. viceprezident ZZHV SR:  Ing. Andrej Hrehovčík Historicko-technická komisia ZZHV SR:  riaditeľ komisie:     Mgr.…

Čítaj viac

1 2 3 15