Na valnom zhromaždení ZZHV SR dňa 25.2.2017 prebehla voľba prezidenta, členov rady zberateľov a členov dozornej rady združenia a na valnom zhromaždení ZZHV SR dňa 23.2.2019 prebehla voľba na uvoľnené miesto v dozornej rade. Aktuálne obsadenie vedenia Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky je nasledovné:

Prezident a štatutárny orgán ZZHV SR

Ing. Juraj Porázik

porazik.juraj@gmail.com

Rada zberateľov ZZHV SR

Mgr. Miroslav Dolník

Ing. Ivan Ďuranna

Ing. Andrej Hrehovčík

Ing. Mikuláš Ivaško

Ing. Vladimír Koštial

Kontakt: radazzhv@gmail.com

Dozorná rada ZZHV SR

Ing. Peter Odzgan – predseda

Ján Horňák

Ing. Vladimír Žuffa

Menované orgány ZZHV SR

Na zasadnutí rady zberateľov ZZHV SR dňa 28.2.2017 prebehlo menovanie viceprezidentov a riaditeľov odborných komisií ZZHV SR. Na zasadnutiach rady 11.1.2018, 19.9.2018 a 25.9.2019 došlo k úpravám a súčasné zloženie je nasledovné:

1. viceprezident

Ing. Vladimír Koštial

2. viceprezident

Ing. Andrej Hrehovčík

Historicko-technická komisia ZZHV SR:

Mgr. Miroslav Dolník – Riaditeľ komisie

Vedúci regionálnej sekcie HTK pre

Bratislava – Ing. Vladimír Koštial
Západné Slovensko – Ing. Andrej Hrehovčík – dočasne poverený
Stredné Slovensko – Mgr. Miroslav Dolník
Východné Slovensko – Ing. Andrej Hrehovčík

Výkonný sekretár ZZHV SR