Prezident ZZHV SR

Ing. Juraj Porázik

porazik.juraj@gmail.com

Rada zberateľov ZZHV SR

p. Vladimír Botta

radazzhv@gmail.com

Mgr. Miroslav Dolník

radazzhv@gmail.com

Ing. Ivan Ďuranna

radazzhv@gmail.com

Ing. Andrej Hrehovčík

radazzhv@gmail.com

Ing. Mikuláš Ivaško

radazzhv@gmail.com

Ing. Vladimír Koštial

radazzhv@gmail.com

Dozorná rada ZZHV SR

p. Bystrík Stareček – predseda

radazzhv@gmail.com

p. Ján Horňák

radazzhv@gmail.com

Ing. Peter Odzgan

radazzhv@gmail.com

Viceprezidenti a odborné komisie ZZHV SR

1. viceprezident

p. Vladimír Botta

2. viceprezident

Ing. Andrej Hrehovčík

Komisia historicko-technická

Riaditeľ komisie

Mgr. Miroslav Dolník

Vedúci regionálnej sekcie HTK pre

Bratislava

Ing. Vladimír Koštial

Západné Slovensko

p. Vladimír Botta

Stredné Slovensko

Mgr. Miroslav Dolník

Východné Slovensko

Ing. Andrej Hrehovčík

Komisia úžitkových, historických vojenských a špeciálnych vozidiel

Riaditeľ komisie

Ing. Mikuláš Ivaško

Komisia pre legislatívu

Riaditeľ komisie

Ing. Juraj Porázik

Komisia pre zahraničné vzťahy

Riaditeľ komisie

Ing. Juraj Porázik

Komisia pre marketing a styk s verejnosťou

Riaditeľ komisie

Ing. Andrej Hrehovčík

Vedúci sekcie pre mládež

p. Marek Môcik

Hospodár ZZHV SR

Ing. Mikuláš Ivaško

Výkonný sekretár ZZHV SR

Ing. Milan Zigo

sekretar.zzhv@gmail.com