Na valnom zhromaždení dňa 22.2.2020 prebehla voľba prezidenta, členov rady zberateľov a členov dozornej rady ZZHV SR. Aktuálne vedenie Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky je nasledovné:

Prezident a štatutárny orgán ZZHV SR

Ing. Juraj Porázik

porazik.juraj@gmail.com

Rada zberateľov ZZHV SR

  • Bc. Július Cako
  • Ing. Václav Dostálek
  • Ing. Andrej Hrehovčík
  • Ing. Mgr. Šimon HŮLKA
  • Ing. Mikuláš Ivaško
  • Ing. Vladimír Koštial

Kontakt: radazzhv@gmail.com

Dozorná rada ZZHV SR

  • Ing. Peter Odzgan – predseda
  • Ján Horňák
  • Ing. Vladimír Žuffa