Oznam pre žiadateľov o HTK

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii v SR je pravdepodobné, že plánované jarné termíny HTK budú presunuté na neurčito. Vo veci bude rozhodnuté po 29. marci 2020 na základe opatrení prijatých vládou SR, o výsledku budeme žiadateľov informovať.