Vitajte na stránkach súťažného seriálu rally pravidelnosti

Pohár historických vozidiel je celonárodný seriál orientačných rally pravidelnosti historických vozidiel a jeho cieľom je zvýšenie podielu a popularity podujatí veteránskeho športu na Slovensku. Posádky sú hodnotené od regulérne stanovených kritérií, premietnutých do reálnych čísiel v podobe trestných bodov.

Súťažný seriál je tvorený ako rally pravidelnosti (označovaný organizáciou FIVA ako “regularity event”). Kritériom merania času sú celé sekundy. Navigácia posádok je zabezpečená výlučne prostredníctvom šípkového itineráru, tzv. roadbooku. Posádky počas podujatia absolvujú súťažné ulohy rôznych typov, ktoré sú jednoznačne merateľné alebo hodnotené s následnou kvantifikáciou výsledkov.

Pri súťaži je povolené používať ukazateľ okamžitej rýchlosti (tachometer), denné počítadlo, prípadne tripmaster a stopky. Ak vozidlo nie je vybavené denným počítadlom, je dovolené použiť GPS Tripmaster.

Výkonným orgánom seriálu je Rada Poháru, vedená sekciou pre prácu s mládežou. Udeľuje licencie súťažným podujatiam, stanovuje licenčné podmienky a hodnotiace kritéria, schvaľuje priebežné výsledky a dozerá na priebeh jednotlivých súťažných podujatí.