Pohár Historických Vozidiel (ďalej iba PHV) je súhrn minimálne troch súťažných podujatí v sezóne, kde o výsledkoch a víťazoch rozhoduje zručnosť posádky.

Komu je Pohár určený?

Súťažný seriál je určený pre všetkých majiteľov historických vozidiel, ktorý majú chuť súťažiť a a neuspokoja sa so štandardnými podujatiami. Cieľom je priniesť účastníkom maximálnu zábavu, zážitky a “prevetrať súťažného ducha”.

Aké sú pravidlá?

Pravidlá, podmienky účasti, licenčné podmienky či hodnotiace kritéria a mnoho iného obsahujú Propozície. Tento dokument obsahuje všetky potrebné informácie pre účastníkov, ale aj organizátorov.

Účastník

Posádku historického vozidla – automobilu tvoria minimálne 2 osoby – vodič a spolujazdec. Posádku motocykla tvorí minimálne 1 osoba – vodič motocykla, doporučená je ďalšia osoba – spolujazdec z dôvodu zvýšenej bezpečnosti pri navigovaní. Účastník PHV sa do seriálu prihlási prostredníctvom elektronického formulára.

Aby bol súťažiaci – posádka zaradený do vyhodnotenia PHV, musí sa v sezóne zúčastniť minimálne 50% podujatí. Výsledky budú posádke započítané do celkového hodnotenia z maximálne 70% podujatí. Posádka si bude môcť vybrať, z ktorých podujatí bude chcieť započítať výsledky, všeobecne platí pravidlo zápočtu najlepšie dosiahnutých výsledkov, resp. kombinácie so zápočtom výsledkov z podujatí vyššej ratingovej kategórie.

Organizátor súťažného podujatia

je právnická osoba – člen ZZHV SR, alebo fyzická osoba – člen ZZHV SR, organizujúca súťažné podujatie na území Slovenskej republiky alebo susediaceho členského štátu EU, ktorá organizuje súťažné veteránske podujatie a najneskôr do 30. apríla bežného roka, svoje podujatie do PHV prihlási.

Klasifikácia súťažného podujatia

Na vyjadrenie kvality súťažného podujatia, jeho podiel na skvalitňovaní PHV a jeho prínos na celospoločenskom pozitívnom vnímaní veteránskeho hnutia na Slovensku slúži klasifikácia. Podľa klasifikácie budú výsledné body, získané súťažiacimi, násobené príslušným koeficientom kategórie podujatia. Na základe udelenej klasifikácie sa organizátorovi súťažného podujatia, podľa osobitného predpisu, poskytuje “Príspevok za usporiadanie podujatia PHV”.