Prezidenti ZZHV SR v histórii združenia

V histórii ZZHV SR sa vo funkcii prezidenta vystriedalo viacero osobností. Tu prinášame ich prehľad.

Ing. Konstantin NIKITIN – zakladajúci člen ZZHV SR a prezident v rokoch 1990 – 2000

Ing. Valentín ZBYŇOVSKÝ – prezident ZZHV SR v rokoch 2000 – 2003
Ing. Martin TOMČÍK – prezident ZZHV SR v rokoch 2003 – 2006
p. Jozef VÁRY – prezident ZZHV SR v rokoch 2006 – 2008
Ing. Peter BALIGA – prezident ZZHV SR v rokoch 2008 – 2011
Ing. Ľudovít FRANCL, PhD. – prezident ZZHV SR v rokoch 2011 – 2017
Ing. Juraj PORÁZIK – prezident ZZHV SR od roku 2017