Príjem žiadostí o HTK na jarné termíny bol ukončený 28.2.2020

V súčasnej dobe prebieha administrácia žiadostí a príprava dokladov na vykonanie kontrol. V prípade žiadosti o mimoriadnu (individuálnu) HTK je možné so súhlasom riaditeľa Historicko-technickej komisie jej vykonanie v mimoriadnom termíne. Žiadosť o mimoriadnu HTK je možné podať u výkonného sekretára ZZHV SR na radazzhv@gmail.com Podanie žiadostí o HTK na jeseň 2020 bude možné po stanovení termínov, kedy bude systém podávania žiadostí aktivovaný.