Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dôležitá informácia pre členov ZZHV SR

V súvislosti s platnou legislatívou je potrebné, aby pri registrácii členov ZZHV SR každý člen v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyjadril svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu nie je možné vydanie členského preukazu ZZHV SR.

Jeden podpísaný originál každého člena je uložený v jeho materskom klube, jeden sa posiela na adresu ZZHV SR Šancová 1/A  811 05 Bratislava.

Na stiahnutie

Súhlas dotknutej osoby