Termíny HTK – jeseň 2019

5.10.2019 – Západné Slovensko: STK-EK s.r.o., Mikovíniho 6, Trnava – od 08,00 hod.

5.10.2019 – Východné Slovensko: Retromotive s.r.o. Hraničná 2, Košice – od 08,00 hod.

12.10.2019 – Bratislava: Slovdekra s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47, Bratislava – Petržalka – od 08,00 hod.

12.10.2019 – Stredné Slovensko: STK-EK-KO s.r.o. Martin, Priemyselný park Sučany – od 08,00 hod.