Termíny HTK pre jar 2020

Pri podaní žiadosti o historicko-technickú kontrolu vozidla (HTK) v roku 2020 je možné rezervovať si dátum a miesto konania HTK nasledovne:

Bratislava:  04. 04. 2020
SLOVDEKRA s.r.o., STK Petržalka, Panónska cesta 47,  Bratislava – Petržalka – od 08,00 hod.

Západné Slovensko: 04. 04. 2020
STK ROBSON s.r.o.,  Dlhá 106,  Nitra – Janíkovce (letisko Nitra), – od 10,00 hod.

Stredné Slovensko:  04. 04. 2020
STK-EK-KO s.r.o., Martin, Priemyselný park Sučany – od 08,00 hod.

Východné Slovensko: 18. 04. 2020
RETROMOTIVE s.r.o., Hraničná 2, Košice – Barca – od 08,00 hod.

UPOZORNENIE: Časový limit pre podanie žiadostí na všetky aprílové termíny HTK je do 28. februára 2020 !!!

Nedodržanie časového limitu podania žiadosti je dôvodom pre presun HTK na jesenný riadny termín v októbri 2020. V prípade, že žiadateľ nebude chcieť čakať na jesenný termín, má možnosť podať žiadosť o mimoriadnu (individuálnu) HTK.