Turínska Charta 2010 – celé znenie [SK]

Neustále diskutovaná a rozoberaná téma o originalite, reštaurovaní a renovovaní historických vozidiel nás už mnohé roky zamestnáva a doposiaľ nielen u nás na Slovensku, ale ani medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA nemá úplne presnú definíciu pre tieto pojmy.


Veľa krát sa stretávame v inzerátoch, že historické vozidlo je kompletne zrenovované, s novým lakom, motorom a prevodovkou, alebo iný ponúka motocykel v pôvodnom stave s novou nádržou a prerobeným motorom, odborne prerobená elektrická sústava zo 6 V na 12 V. Podobných inzerátov sú plné noviny a časopisy.
Samozrejme, že mnohé z nich nie sú správne, sú však bežné a často zavádzajúce.
Čo sa rozumie pod pojmom pôvodný stav, reštaurovaný stav a ako by sme mali postupovať, aby historické vozidlo ostalo historickým? Pre udržanie hodnoty, nielen z hľadiska histórie, ale aj z hľadiska financií je potrebné vytvoriť jasné pravidlá a princípy, podľa ktorých by sa mali riadiť všetky organizácie pôsobiace v oblasti historických vozidiel,

Na tieto otázky však nie vždy existuje jednoznačná odpoveď. Preto technická komisia medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA) iniciovala myšlienku vytvoriť chartu podobnú Benátskej charte.  FIVA ako vedúca autorita pre historické vozidlá hľadá spôsob v súčinnosti so svetovou organizáciou UNESCO ako vytvoriť chartu pre zachovanie technických pamiatok.

V roku 1931 sa stretli v Aténach experti z celého sveta, aby vytýčili  “Carta del Restauro”, metodický postup na ochranu historických pamiatok. To bol štart pre vznik ICOM (Medzinárodná rada múzeí) a UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru).

Druhá svetová vojna zanechala mnoho miest v ruinách, škody spáchané na kultúrnom dedičstve boli obrovské a Európa nemala dostatok prostriedkov na obnovenie zničených pamiatok. V roku 1964 sa stretli poprední architekti a experti, aby zostavili hlavné princípy uchovávania a obnovy historických pamiatok a miest, ktorú označili ako  “Benátska charta”. Takmer všetky národy chartu ratifikovali a prijali jej princípy. Odvtedy archeológovia, architekti a reštaurátori na celom svete začali pracovať podľa týchto pravidiel.

Obdobným spôsobom sa postupovalo pri záchrane námorného kultúrneho dedičstva a v roku 2001 sa v Barcelone konal Kongres námorného dedičstva (EMH), ktorý sa rozhodol prispôsobiť Benátskej charte pre záchranu námorného dedičstva v Európe a vznikla známa “Barcelonská charta”. O dva roky neskôr, v roku 2003, organizácia historických železníc FEDECRAIL vytvorila  “Rigskú chartu” na takých istých princípoch.

Skupina expertov v oblasti historických vozidiel napísala text charty pre záchranu, uchovávanie a reštaurovanie historických vozidiel a nazvali ju Turínska charta, nakoľko myšlienka vznikla počas Kongresu FIVA v Turíne. Charta bola ratifikovaná na kongrese FIVA v Monaku 27. októbra 2012.
Dôležitosť historických vozidiel spočíva v ich úlohe dopravných prostriedkov, svedkov historických súvislostí doby svojho vzniku, technickej a umeleckej úrovne tejto doby a v neposlednom rade v ich vplyvu na rozvoj spoločnosti.

Charta sa týka mechanicky poháňaných cestných vozidiel a ďalších pozemných nekoľajových vozidiel. Konkrétne vozidlo môžeme definovať ako historické, pokiaľ spĺňa požiadavky Charty a spĺňa definíciu FIVA.

Charta môže zahŕňať tiež budovy a ďalšie artefakty, s historickými vozidlami a dobou ich vzniku súvisiacimi, ako sú továrne, čerpacie stanice, cesty a pretekárske trate.

Majitelia, správcovia zbierok historických vozidiel a ich Renovator i sú dlhé roky veľmi úspešní pri vyhľadávaní, ochrane a udržiavanie týchto vozidiel v prevádzkyschopnom stave. Turínska Charta bola FIVou prijatá, aby poslúžila veteránskej obci ako návod pri rozhodovaní a starostlivosťi o historické vozidlá. Turínska Charta je súborom základných návodov a postupov na používanie, údržbu, uchovanie, renováciu a opravy historických vozidiel.

Táto charta sa inšpiruje podobnými dokumentmi a vychádza z Benátskej charty UNESCO (1964), Barcelonské charty (historické plavidlá, 2003) a Rižskej charty (koľajové vozidlá, 2005).

CELÉ ZNENIE V SLOVENČINE NA STIAHNUTIE

Turínska Charta 2010

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *