Turinska Charta je podpísaná a schválená

Veľký záujem o historické vozidlá.

Stále viac a viac ľudí sa začína zaujímať o historické vozidlá a radi by niektoré aj vlastnili. Kým láska k historickým vozidlám bola pred pár rokmi koníčkom pre neveľký počet entuziastov, v súčasnosti sa jedná o celosvetové hnutie ktoré predpokladá viac ako 15 milionov osôb, zaoberajúcich sa veteranmi,v tom sú aj zamestnanci rôznych firiem.

Bohužiaľ však stále prísnejšie environmentálne a bezpečnostné nároky tlačia majiteľov historických vozidiel čoraz viac tieto yozidlá upravovať smerom k menšej pôvodnosti, aby si zachovali možnosť prevádzkovať ich na verejných komunikáciách.

A do tohto prostredia vstupuje FIVA so svojou turínskej Chartou. Tento prelomový dokument má zabezpečiť, aby zmeny politiky v tejto oblasti boli koordinované skôr na medzinárodnej, ako na národnej úrovni. Za vzor poslúžil Dohovor UNESCO o ochrane kultúrnych pamiatok zo 14. novembra 1970, ktorý bol prijatý do tohto okamihu ako súčasť Medzinárodného práva 120 krajinami.

Vo svojej Turínske charte FIVA definuje kritériá a požiadavky, ktoré musia vozidlá spĺňať, aby mohli byť klasifikované ako predmet kultúrneho záujmu.

Ústrednou myšlienkou Charty je zachovanie čo najväčšieho množstva originálnych detailov vozidla. Týka sa to automobilov, motocyklov, úžitkových vozidiel, prívesov, , mechanicky poháňaných vozidiel, rovnako ako všetkých ďalších pozemných vozidiel  a nepohybujú sa na koľaji, nech sú poháňané parou, pohonnými hmotami, ľudskou silou alebo elektricky. Existuje celý zoznam odporúčaní smerom na použitie, údržbu, ochranu, renováciu a opravy prevádzkyschopných historických vozidiel. Vôbec prvýkrát majú ich majitelia prístup k dokumentu, poskytujúcemu jasný návod na najlepšiu starostlivosť o svoje vozidlá. Pracuje sa aj na novej  ID Card, vychádzajúcej zo znenia charty, ktorá bude majiteľom, kupujúcim a predávajúcim zaručovať, že konkrétne vozidlo bolo užívané a ošetrované v zmysle Turínskej Charty.

Zachovať, renovovať alebo upraviť?

Cieľom Charty je uchovať hmotné aj nehmotné dôkazy o histórii vozidiel a odovzdávať ich ďalej. Snažíme sa zachovávať čo najväčšiu mieru autentickosti. K tomu je potrebná odborná a priebežná starostlivosť o všetky súčasti vozidla a jeho pravidelné jazdy. Čím častejšie sa s vozidlom jazdí a je ho teda vidieť na verejných komunikáciách, tým viac vzbudzuje záujem nielen o vozidlo samotné, ale aj o tradične remeselnú zručnosť, spôsob údržby a prevádzkovania.

FIVA rozoznáva tri rôzne spôsoby prevádzky a údržby vozidla:

Zachovanie pôvodnosti – starostlivosť s cieľom ochrániť vozidlo pred zničením alebo znehodnotením v jeho pôvodnom stave, charaktere a s jeho špecifickou historickou hodnotou. Zlaté pravidlo hovorí “nechať vozidlu jeho histórii”. Úpravy štýlom “lepšie ako nové” nie sú v tomto prípade na mieste.

Renovácia – zahŕňa všetkých druhy opráv, reštaurovanie a rekonštrukciu.Napríklad náhradu chýbajúcich častí či zostáv so zámerom zreštaurovať vozidlo do jeho predchádzajúcej podoby pri zachovaní maximálneho možného podielu pôvodných dielov.

Úpravy – tento spôsob zahŕňa všetky práce viac či menej odborné a uvedenie vozidla do stavu “ako z fabriky”, bez veľkých ohľadov na historickú vernosť. Takáto prestavba môže vozidlo pripraviť o kultúrnu a historickú zaujímavosť a nie je to spôsob, ktorý by Charta odporúčala.

Čoskoro bude k dostaniu príručka s názvom “Vademecum”, ktorá poskytne návod pre uplatňovanie Turínske charty v paxi. Tento projekt riadi Thomas Koulet, predseda pracovnej skupiny Turínska Charta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *