13. Zraz Renault Classic Club Slovensko

  • 2019-06-28
  • htl. Jelenovská Valašské Klobouky
Názov podujatia: 13. Zraz Renault Classic Club Slovensko
Dátum od: 2019-06-28 Čas začiatku podujatia:
Dátum do: 2019-06-30 Čas ukončenia podujatia:
Usporiadateľ: Renault Classic Club Bratislava
Ročník: 2019
Miesto konania: htl. Jelenovská Valašské Klobouky
E-mail: nachmi@centrum.sk