Veteran a Eznamka alebo ako z veteránom na diaľnicu

Od roku 1.2.2016 musia mať všetky vozidlá ktoré chcú použiť diaľničnú sieť na Slovensku registráciu nahradzujúcu papierovú nálepku – Eznámku. Ako ju získať a čo s prípojnými vozidlami to je obecne známe, ale ako je na tom historické vozidlo?

Podľa §7 ods.l zák.č. 488/13 Z.z. je historické vozidlo oslobodené od poplatku za užívanie diaľnice. Čo je to historické vozidlo definuje §2 ods.d) zák.č. 725/2004 Z.z. – v stručnosti obecne známa definícia –  vek viac než 30 rokov a Preukaz historického vozidla vydaný Národnou autoritou FIVA.( Preukaz na podklade ktorého Vám vydajú evidenčné čísla EČV s H) Takéto vozidlo teda môže používať diaľnice po celý rok bez poplatku. Aby ste sa pri použití diaľnice v súčasnosti vyhli problémom s dokazovaním pravdy a nemalej pokute je treba postupovať podľa informácie o oslobodených vozidlách ktorú nájdete na internetovej stránke https://www.eznamka.sk/selfcare/home/#text-Vehicles1.
Na  tejto adrese nájdete aj tlačivá k podaniu samotnej žiadosti – viď. Záložka Zákaznícke služby , časť  „Na stiahnutie“. Tlačivo žiadosti pre historické vozidlo tam síce nie je ale poslúži ako vzor Žiadosť pre ŤZP ktorú si treba upraviť. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu technického preukazu vozidla časť II (veľký tech. preukaz)  a kópiu Preukazu historického vozidla ktorá v prípade, že nebol vydaný veľký tech. preukaz tento nahrádza. Prevádzkovateľ Eznámky by Vás mal informovať o tom, že historické vozidlo  s EČV pre ktoré bola žiadosť podaná bolo zaradené do zoznamu vozidiel oslobodených od poplatkov. Toto potvrdenie nemusíte voziť zo sebou, všetko prebieha elektronicky.  Platnosť oslobodenia overíte tak, že sa na internetovom portáli pokúsite kúpiť diaľničnú známku. Po zadaní EČV a bezpečnostného kódu vám aplikácia oznámi, že vozidlo je oslobodené od úhrady diaľničnej známky, ak je oslobodenie platné.

Ako z predchádzajúceho vyplýva ak sa chcete vyhnúť pokute za použitie diaľnice je treba s dostatočným predstihom požiadať o zaradenie do zoznamu aby počítač vedel… Žiadosť môžete poslať poštou alebo zaniesť na vybraté miesta ktorých zoznam nájdete na už uvedenej stránke pre Eznámku

Ak je Vám niečo nejasné alebo potrebujete ďalšiu informáciu zavolajte tel. čísle +421 232 777 777

Takže bez Preukazu historického vozidla sa na diaľnicu bez zaplatenia poplatku nedostanete a oslobodenie si vybavte včas, kým nezačne sezóna.

A ešte jedna poznámka – pri nezavinenom poškodení Vášho hist.vozidla Vám poisťovňa nemusí uhradiť  z poistenia povinného reálnu škodu ale len škodu zníženú o opotrebenie čo vlastne znamená len oči pre plač.

Ing. Skála Pavol

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *