Volené orgány ZZHV SR

Na valnom zhromaždení ZZHV SR dňa 25.2.2017  prebehla voľba prezidenta, členov rady zberateľov a členov dozornej rady združenia. 

Aktuálne obsadenie vedenia Združenia zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky je nasledovné:

Prezident a štatutárny orgán ZZHV SR: 

Ing. Juraj Porázik

kontakt: porazik.juraj@gmail.com

Rada zberateľov ZZHV SR: 

  1. Vladimír Botta,   Mgr. Miroslav Dolník, Ing. Ivan Ďuranna,  Ing. Andrej Hrehovčík,  Ing. Mikuláš Ivaško, Ing. Vladimír Koštial

kontakt: radazzhv@gmail.com

Dozorná rada ZZHV SR: 

  1. Ján Horňák,  Ing. Peter Odzgan