Výhodná ponuka poistenia historických vozidiel

Poisťovňa Generali pripravila v spolupráci so Združením zberateľov historických vozi- diel SR pre členov združenia výhodnú ponuku povinného zmluvného poistenia pre historické vozidlá za 1/12 bežnej ceny.

Vaše historické vozidlo poistíme za výhodných podmienok. Na získanie poistenia stačí telefonicky kontaktovať ktorékoľvek firemné centrum poisťovne Generali a predložiť platný preukaz historického vozidla vydaný národným orgánom FIVA v Slovenskej republike. Zoznam firemných centier nájdete na www.generali.sk alebo v priloženom letáku.