XXXI. ročník Záhoráckej veterá ralye – Memoriál Jána VÉPYHO – Petrova Ves 2019 (1).

Slávnostný príhovor starostu obce a hostí k zahájeniu XXXI. ročníka Záhoráckej veterán ralye.