Zasadnutie rady 1.3.2018

Dňa 1. marca 2018  Rada prerokovala:

– vyhodnotenie Valného zhromaždenia ZZHV SR

– zabezpečenie splnenia úloh z valného zhromaždenia

– úprava štatútu historicko-technickej komisie

– jednotný postup pri schvaľovaní historického vozidla

– úprava metodiky vykonávania HTK

– spresnenie možnosti odvolania sa voči rozhodnutiu komisie pri HTK

– pracovné stretnutie historicko-technickej komisie – priebeh príprav

– spresnenie termínov HTK