Zasadnutie rady 12.04.2017

Dňa 12. apríla 2017 Rada ZZHV SR prerokovala:

  • registratúra združenia
  • sumarizácia žiadostí o vykonanie HTK pre HV
  • zabezpečenie výkonu HTK v jarných termínoch
  • zabezpečenie dokumentácie pre kontroly HV
  • rozdelenie úloh pre členov rady a komisárov HTK