Zasadnutie rady 12.6.2018

Dňa 12. júna 2018  Rada prerokovala:

– vyhodnotenie jarných termínov HTK,

– zdokonalenie a úprava systému evidencie HV,

– spracovanie postupu pri schvaľovaní historických vozidiel pre ministerstvo dopravy,

– spracovanie príručky pre žiadateľa o HTK,

– odvolanie proti rozhodnutiu historicko-technickej komisie,

– spolupráca ZZHV SR so spoločnosťou Glasurit,

– prevzatie záštity nad organizovaním výstavy malých motocyklov,

– spresnenie jesenných termínov HTK.