Zasadnutie rady 13.09.2017

Dňa 13.septembra 2017 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:

  • zmeny v zákone č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
  • pripomienkové konanie k novele zákona č. 725/2004 Z.z. navrhovanej od 1.1.2018
  • doplnenie a spresnenie žiadosti o testovanie historického vozidla
  • sumarizácia a spresnenie žiadostí o vykonanie HTK pre HV
  • zabezpečenie výkonu HTK v jesenných termínoch
  • rozdelenie úloh pre členov rady a komisárov HTK