Zasadnutie rady 13.12.2018

Dňa 13. decembra 2018 sa členovia rady,  dozornej rady a komisári historicko-technickej komisie ZZHV SR zišli u výkonného sekretára združenia a prerokovali:
– príprava a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia ZZHV SR,
– príprava podkladov pre uzatvorenie hospodárenia združenia,
– príprava podkladov pre správy riaditeľov komisií,
– schválenie spolupráce so spoločnosťou Glasurit,
– podanie návrhu pre podmienky vydávania PHV ministerstvu dopravy SR,
– spustenie testovacej verzie elektronickej žiadosti o HTK,
– nákup meracích prístrojov pre HTK,
– spresnenie postupu žiadateľa o HTH,
– spresnenie termínov pre jarné HTK v roku 2019.