Zasadnutie rady 19.9.2018

Dňa 19. septembra 2018 sa Rada ZZHV SR zišla u výkonného sekretára združenia a prerokovala:

– príprava a organizačné zabezpečenie HTK v jesenných termínoch,
– materiálne zabezpečenie pre vykonávanie HTK,
– doplnenie historicko-technickej komisie,
– schválenie a vymenovanie nových komisárov Htk,
– úprava termínov podávania žiadostí o HTK od 1.1.2019,
– úprava cenníka výkonov od 1.1.2019,
– príprava a zavedenie elektronickej žiadosti o HTK,
– zmeny v komisii pre marketing a styk s verejnosťou,
– zavedenie nových evidencií ZZHV SR,
– spracovanie návrhu pre “Podmienky vydávania PHV národným orgánom FIVA” v zmysle zákona č.106/2018.