Zasadnutie rady 28.2.2017

Dňa 28. februára 2017 Rada prerokovala:

  • aktuálna situácia v Združení
  • voľba a menovanie viceprezidentov Združenia
  • voľba a menovanie riaditeľov odborných komisií Združenia
  • prevzatie kompetencií
  • vedenie účtovníctva
  • stav financií
  • aktualizácia cenníka výkonov
  • možnosť vykonania TK zvláštnej
  • zriadenie pracoviska výkonného sekretára združenia
  • aktualizácia internetovej stránky